Volg ons op Pinterest Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Registreren     |  

Manuscripten


Als uitgeverij zijn we uiteraard altijd geïnteresseerd in het werk van schrijvers met talent. Daarbij kent LetterRijn de volgende fondsen: Young adult 15+ (geen fantasy) en thriller.

Valt je manuscript niet binnen één van deze fondsen en denk je dat het toch bij onze uitgeverij zou passen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

Bij LetterRijn staat zorgvuldig omgaan met de aan ons toevertrouwde manuscripten op de eerste plaats. Een schrijver heeft vaak enorm veel tijd en energie gestopt in het schrijven van zijn of haar boek. Voor ons reden om zeer zorgvuldig te kijken naar het manuscript en hier een goede en duidelijk onderbouwde reactie op te geven.

Vanaf het moment van insturen tot en met het moment van aannemen of afwijzen wordt er vertrouwelijk met het manuscript omgegaan. Je krijgt bovendien binnen enkele dagen te horen op welke termijn je de beslissing tot het wel of niet uitgeven mag verwachten.

De eerste selectie geschiedt binnen de uitgeverij. Het manuscript wordt gelezen en dan ook valt het besluit of dit het verdere traject ingaat. Omdat LetterRijn niet over een nacht ijs gaat en een afgewogen oordeel over het manuscript wil krijgen, wordt gebruik gemaakt van een lezerspanel. Dit panel bestaat uit mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën. Zij beoordelen op een aantal vooraf opgegeven punten en zijn daarbij niet doorslaggevend. Wel is het een goede graadmeter hoe een boek na uitkomen zou kunnen worden ontvangen door het grote publiek. De uiteindelijke beslissing over publicatie van een manuscript ligt bij LetterRijn.

Anonimiteit is aan beide kanten, auteur en lezerspanel, gegarandeerd.

Indien LetterRijn de intentie heeft om jouw manuscript te willen uitgeven, wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dit is bedoeld om kennis met elkaar te maken en het verdere verloop van het uitgeefproces te bespreken. Voor LetterRijn staan korte lijnen, onderling overleg, wederzijds vertrouwen en respect en een open communicatie centraal.

Een belangrijke vervolgstap is het kritisch lezen van het manuscript door onze redacteur. Deze zal aanwijzingen geven voor het verbeteren en eventueel aanpassen van het manuscript. De redacteur zal o.a. aangeven wat de sterke punten zijn en waar de tekst verbeterd kan worden. Er wordt hierbij gelet op zaken als zinsbouw, personages, opbouw van het verhaal, tekstuele fouten, logica, opmaakfouten, onduidelijkheden en structuur. Vaak volgen na deze eerste redactieslag nog enkele redactie- en correctierondes. Als het boek uiteindelijk gedrukt gaat worden bepalen we samen met de auteur de cover en de plannen voor promotie.

Met enige regelmaat ontvangen we manuscripten die het uitgeven zonder meer waard zijn. Soms blijkt echter dat de auteur zich niet bewust is van de rol die hij/zij in de promotie dient te spelen. Het ontbreken van een netwerk op sociale media als Twitter en Facebook, waarop op actieve wijze interactie met de achterban plaatsvindt, heeft ons al vaker doen besluiten om dan toch niet tot publicatie over te gaan. Het is aan te raden om je daarvan bewust te zijn voordat je besluit om je manuscript daadwerkelijk aan LetterRijn toe te vertrouwen.

Wil je ons een manuscript toesturenlet dan op de volgende punten:

1. Zet duidelijk je naam en contactgegevens in je mail en op je manuscript.

2. Stuur een begeleidende mail mee waarin je uitlegt wie je bent, waarom je schrijft en waarom je dit manuscript juist naar LetterRijn hebt gestuurd.

3. Maak een synopsis (samenvatting) van het verhaal en stuur deze mee met het manuscript.

4. Het manuscript aanleveren als word bestand.

5. Het manuscript mag niet eerder op enigerlei wijze zijn gepubliceerd.

6. Alleen volledige/afgeronde manuscripten worden in behandeling genomen.

7.Insturen van een manuscript heeft alleen zin, wanneer je bereid bent zelf actief mee te werken aan het  promoten van je boek.

 

Voor vragen over het inzenden van een manuscript  kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Copyright © 2018 Uitgeverij LetterRijn