Volg ons op Pinterest Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Registreren     |  

Reglement van deelname


Algemeen

 1. De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij LetterRijn.
 2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande wedstrijdcriteria, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.
 3. Het ingezonden verhaal mag niet eerder op enigerlei wijze zijn ‘gepubliceerd’ en/of hebben meegedaan aan een andere schrijfwedstrijd in deze vorm, en moet contractueel vrij zijn voor uitgave.
 4. Het verhaal dient onder eigen naam te worden ingezonden.
 5. Stuur je verhaal op naar verhalenwedstrijd@letterrijn.nl  Doe dit onder vermelding van ‘Deadline’. Deelnemers krijgen binnen twee weken een ontvangstbevestiging.
 6. Het verhaal dient uiterlijk 21 mei 2018 om 23:59:59 binnen te zijn. Verhalen die later dan de uiterste datum voor inzending zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname.
 7. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
 8. Inzendingen op papier dingen niet mee.
 9. De documentnaam dient identiek te zijn aan de titel van het verhaal.
 10. In het document mogen geen naam- en adresgegevens staan en in de eigenschappen van het bestand mag ook geen naam staan. (Dit zodat het verhaal anoniem wordt gelezen tijdens de beoordelingsfase)
 11. Elke deelnemer mag maximaal twee verhalen insturen. Daarvan zal er uiteindelijk ten hoogste één in de bundel worden opgenomen. Dit geldt uiteraard slechts voor de verhalen die zijn doorgedrongen tot de shortlist.
 12. Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de verhalenwedstrijd.

Het verhaal: vorm

 1. Het verhaal dient tussen de 2500 en 4500 woorden te bevatten.
 2. Het betreft één afgerond verhaal met originele titel, dus geen ‘Deadline’.
 3. Lever je verhaal aan in Word.
 4. Gebruik het lettertype Times New Roman, grootte 12 met regelafstand 1,5.
 5. Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan.
 6. Het gebruik van leestekens in combinatie met de apostrof gebeurt volgens de ELDA-regel.

Het verhaal: inhoud

 1. Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal en behoort tot het genre thriller/misdaadverhaal.
 2. Het verhaal is bedoeld voor een breed publiek.
 3. Het verhaal mag niet gebaseerd zijn op een aflevering van een bekende serie en/of personages en moet origineel werk zijn van de deelnemer.
 4. Verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld of expliciet pornografisch zijn, zullen worden gediskwalificeerd.

De auteur

 1. Als je verhaal wordt geplaatst, geef je LetterRijn tevens toestemming om de bundel, met daarin ook jouw verhaal, te promoten bij verschillende media op een manier die de uitgever goeddunkt.
 2. In overleg kan worden besloten het geplaatste werk onder een pseudoniem uit te geven.

 

De beoordeling

 1. Eerst vindt er een selectie plaats om te komen tot de longlist. Dit geschiedt aan de hand van de globale beoordeling van elk afzonderlijk jurylid: ‘voldoende’, ‘twijfel’ en ‘onvoldoende’ Deze ‘predicaten’ leveren respectievelijk 2, 1 en 0 punten op. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en van hoog naar laag gerangschikt.
 2. Elk jurylid mag 1 verhaal dat buiten de longlist valt alsnog daaraan toevoegen. Dit verhaal zal daarna dezelfde jurering als de reeds geplaatste ondergaan.
 3. De onder 1. en 2. genoemde voorselectie resulteert in een longlist van circa dertig tot zestig verhalen en deze worden aan een meer specifieke jurering onderworpen.
 4. Verhalen op de longlist worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

a. schrijfvaardigheid (interpunctie, spelling, grammatica)

b. schrijfstijl;

c. opbouw en structuur van het verhaal;

d. originaliteit;

e. voldaan aan thema

f. thrillerelementen/spanningselementen;

g. goed uitgewerkte personages.

De jury

 1. De jury bestaat uit 6 personen. Er hebben evenveel vrouwen als mannen zitting in de jury en beide geslachten kennen één Vlaams lid en twee Nederlandse leden. De juryleden lezen de ingezonden verhalen en stellen de longlist en de shortlist samen.

Het juryrapport

 1. De kandidaten die op de shortlist staan, ontvangen tegelijk met het auteursexemplaar een juryrapport met daarin een beknopte beoordeling van hun verhaal.
 2. Het juryrapport wordt uit naam van uitgeverij LetterRijn opgesteld.

Prijs

 1. De auteur van het verhaal dat als eerste eindigt ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van de LetterRijn-trofee en een geldbedrag van 100 euro.
 2. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de door LetterRijn georganiseerde boekpresentatie.

De uitgave

 1. Het te plaatsen verhaal zal door uitgeverij LetterRijn worden geredigeerd.
 2. De geplaatste verhalen worden opgenomen in de verhalenbundel die uitgeverij LetterRijn in het najaar van 2018 zal uitgeven.
 3. Iedere geplaatste deelnemer ontvangt kosteloos* een auteursexemplaar van de bundel.
 4. Iedere geplaatste deelnemer krijgt de mogelijkheid meerdere bundels tegen gereduceerd auteurstarief aan te schaffen.

Rechten en plichten

 1. Verhalen blijven eigendom van de auteur.
 2. Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Niet-naleving van deze voorwaarden, zal resulteren in een diskwalificatie.
 3. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij LetterRijn.
* Het gratis auteursexemplaar wordt overhandigd tijdens een te organiseren presentatie van het boek. Indien je daarbij niet aanwezig kunt of wilt zijn, dan zijn de kosten van toezending voor rekening van de uitgever.Copyright © 2018 Uitgeverij LetterRijn